Løsninger for et grønt
og miljøvennlig landbruk

Løsninger for et grønt
og miljøvennlig landbruk

Greenfarmer er et norsk selskap med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi jobber tett sammen med forskningsmiljøer og statlige myndigheter i Norden for å utvikle våre tjenester videre.

Vi leverer:
Spesialbygde droner for jord og skogbruk,
Solcellepaneler og sol tracker,
Gårdsvindturbiner
Løsninger for vertikalt landbruk

Tjenestene vi leverer er i tråd med flere av FNs bærekraftsmål

Fornybar Energi

Vi har utviklet frittstående, roterende solcelleløsninger som følger sola fra morgen til kveld. Det betyr opp mot 70% mer energiproduksjon enn standard fastmonterte solcellepaneler. Vi har løsninger fra 10 til 80 paneler.

Droner for mange formål

Kartlegg barkbiller i skogen eller ugras i åkeren. Ved bruk av bilder med høy oppløsning og avansert bildeigjenkjenningsteknikk kan vi identifisere og GPS markere hvilke trær som er angrepet av barkbiller.

Med samme teknikk kan vi analysere bilder fra kornåkeren for å kartlegge hvilke typer ugress som vokser i din åker.
Vi GPS markerer hvilke arealer som bør sprøytes.

Vertikalt landbruk

En produksjonsprosess der avlinger dyrkes lagvis oppå hverandre innendørs, slik at vekstforholdene kan kontrolleres optimalt for å forbedre både avlinger og høyne kvaliteten på produktene. Det kan foregå i alt fra et lite skur eller drivhus til store anlegg og lagerbygninger.

Gårdsvindturbin

En Gårdsturbin produserer 100 % ren energi med en svært god økonomisk gevinst.

For egenproduksjon av energi er det fritak for El-avgift, nettleie og merverdiavgift. Noe som utgjør en vesentlig del av fakturaen fra strømselskapet. Det er fritak fra konsesjon etter energiloven for anlegg med inntil 5 Gårdsturbiner med en samlet produksjon på inntil 1 MW.

Departementet har laget en veileder for «kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg» i tilknytning til landbruk eller annen næringsvirksomhet. Veilder-mindre-vindkraftanlegg.

Kontakt oss i dag, så gir vi deg et tilpasset tilbud.

Siste nytt

Greenfarmer er i stadig utvikling. Følg med for jevnlige oppdateringer og spennende nyheter.