Droner

Vi leverer totalløsninger skreddersydd for ditt bruk

Droner i jordbruket

Vårt formål er å bidra til et presisjonsjordbruk som øker avlingene og reduserer kostnadene, ved bruk av færre ressurser.

Dronen kan benyttes til å foreta en gjennomgående analyse av jordbruksarealene og kartlegge behov for drenering, kalking og aktiv bekjempelse av ugress, skadedyr, sopp og tørråte på arealene.

Vi leverer tilleggsutstyr til dronen for å spre sprøytemidler eller gjødsel. Vi har en velfungerende løsning for sprøyting av jordbær og tørråte i potetåker.

Dronen kan også utstyres med høyoppløselige kamera som tar tusenvis av unike bilder av din eiendom som settes sammen til et 3D-kart. Dette kan benyttes til å optimere kartet til traktorens GPS Posisjonering mv.

Skogbruk

Droner lager nå en digital revolusjon i skogbruket.

Ved bruk av kamera med høy oppløsning kan vi kartlegge skogen og GPS markere de trærne som er angrepet av barkbiller mv. Slik at skogeier oppdager slike angrep tidlig, og kan sette inn nødvendige tiltak.

Vi har tilleggsutstyr til dronen for skogplanting, sprøyting eller gjødsling av skogen. Vi er med i et eget skogplantingsprosjekt. En drone kan plante opp til 10.000 trær i løpet av en dag. Dronen kan plante, sprøyte, gjødsle og overvåke veksten.

Vi kan også levere et varmekamera av høy kvalitet for å kartlegge ulike typer av vilt i terrenget, de ser alt både natt og dag.

Inspeksjon

Inspeksjon med kamera muliggjør en detaljert overvåkning av plantene i hele vekstsesongen. Droner utstyrt med avanserte kameraer og sensorer kan fly lavt over arealene og fange opp viktige data om vekstforhold, drenering, behov for kalk mv.

Dette inkluderer informasjon om plantens helse og utvikling, vannbehov og ulike næringsstoffer, samt eventuelle behov for sprøyting mot skadedyr eller sykdommer. Denne informasjonen lar bonden raskt identifisere problemer og sette inn tiltak for å sikre gode avlinger.

Miljø

Vi leverer den mest omfattende pakken av miljøkartlegging og kartleggingstjenester som for tiden tilbys i Norden. Vi samarbeider med våre kunder for å sikre at våre miljøkarttjenester er optimalisert for kundens behov. UAV-er(droner) tilbyr en sikrere, raskere og mer kostnadseffektiv metode for å kartlegge og overvåke store områder for miljøvern, miljøforvaltning og miljøundersøkelser, spesielt der kjøretøy- og personell tilgang er vanskelig, farlig eller skadelig.

Kommersielt

I mange bransjer er droner et viktig verktøy. Eiendomsmeglere, bygg- og anleggsbransjen, bønder, nettselskaper og hjelpekorps er noen aktører som har behov for å samle inn data fra luften. Teknologiutviklingen innen dronesystemer, kamera og sensorer går svært raskt, og gjør at droner kan utstyres med stadig mer avansert optikk og former for måleutstyr. I noen tilfeller erstatter droner bruk av bemannede luftfartøy. Posten har startet utprøving av leveringstjenester med droner.

Luftfarten står også ovenfor store endringer knyttet til ubemannede luftfartøy – eVTOL.

Norske droneoperatører har i utgangspunktet god tilgang på luftrom der dronen opereres innenfor synsrekkevidde og lavere enn 120 meter over bakken. Innenfor åpen kategori gis det kurs og eksamen på Luftfartstilsynets droneportal, flydrone.no. Alle som flyr en drone med kamera og/eller som veier mer enn 250 gram har registreringsplikt hos luftfartstilsynet.

Fra 2024 er det også krav til fjernidentifikasjon av flere typer droner.

Produkter

Navn Info Pris Dataark

ABZ L10

ABZ L30

ABZ M12

Droner for sprøyting og gjødsling mv Be om tilbud Last ned (klikk her)
DJI Agras T50 For jord- og skogbruk mv Be om tilbud Last ned (klikk her)
DJI Agras T25 For sprøyting og gjødsling mv Be om tilbud Last ned (klikk her)
Droneteknologi Droner i landbruket Informasjon Last ned (klikk her)

Vi har agentur på DJI Agras

Vi gir deg gode og skreddersydde tilbud på droner tilpasset ditt bruk. Kontakt oss for en god pris.